به آکادمی کیادرس خوش آمدی

برنامه ریزی هفتگی رایگان بگیر 🎯

دریافت برنامه آلفا هفتگی رایگان

هوشمند برنامه ریزی بگیر

آموزش نحوه خواندن با تکنیک alpha

ویژگی این روش مطالعه :

مطالعه فعال و جذاب

افزایش سرعت مطالعه

آسان شدن تست زنی

نمونه برنامه ارسالی

نظرات دانش آموزان

مشاور بات 🤖

فیلتر شکن روشن کن و کلیک کن

بخشی از امکانات کیادرس

برنامه ریزی هدفمند و شخصی براساس توانایی و زمان

جلسات مشاوره ای آنلاین و حرفه ای

آزمون های آنلاین مبحثی و جامع با پنل شخصی

ثبت عملکرد و پیگیری روزانه

لینک دانلود برای شما پیامک می شود